Aktualności

Sługa Boży Andrzej Anibaldi

Andrzej Anibaldi (1764-1845); z Oratorium w Trei, któremu zaufało także kilka dusz nadzwyczajnie pokierowanych na drogę świętości; w ciągu dwudziestu lat całkowitej ślepoty, która znamionowała ostatnią część jego długiego życia, spotęgowało się w nim światło wewnętrzne, którym prowadził kler, stając się jego prawdziwym nauczycielem. 


fragment: Edoardo Aldo Cerrato, Na „drodze” Oratorium, przykłady świętości, Oratoriana 48(2004), s. 44.