rekogostyn
Aktualności

Stolica Apostolska liczy na polskich filipinów

Co roku w listopadzie na Świętą Górę w Gostyniu przyjeżdżaja kapłani i bracia Federacji Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. Przez blisko tydzień uczestniczą w ćwiczeniach duchownych, przez które pogłebiają swoją więź z Chrystusem. Tegoroczne rekolekcje głosi o. Klaudiusz Michalski OFM, a bierze w nich udział ponad 60 kapłanów i braci należących do Polskiej Federacji.

fot. br. Franciszek Kiklica COrW tym roku do rekolektantów dołączył rownież o. Felix Selden COr z Wiednia – Wizystator Stolicy Apostolskiej dla Konfederacji Kongregacji Oratorium. W spotkaniu z wszystkimi konfratrami, prosił polskich księży filipinów o pomoc w ratowaniu domów oratoryjnych w Hiszpanii i Włoszech, którym grozi zamknięcie z powodu braku powołań. W tych domach potrzebni są szczególnie młodzi księża, którzy będą w stanie poprzez solidną pracę duszpasterską obudzić na nowo te wspólnoty i swoim przykładem zachęcić nowych kandydatów do wstępowania na drogę powołania kapłańskiego i oratoryjnego.

Prośmy, aby Pan posłał robotników na swoje żniwo. Módlmy się, aby nigdy nie zabrakło w świecie tych, którzy będą realizować charyzmat św. Filipa Neri. Przypominamy, że w naszym kościele modlimy się o nowe powołania do Kongregacji podczas wieczornej Mszy świętej, w każdy ostatni czwartek miesiąca.