Aktualności

Tiberio Muscetolla

Tiberio Muscetolla urodził się w Neapolu w 1637 roku. Członek Kongregacji neapolitańskiej, dnia 13 maja 1680 roku, został mianowany biskupem Manfredonii. Konsekrację otrzymał dnia 19 maja tego roku w Rzymie z rąk kardynała Vincenza Marii Orsini, a 27 maja tego samego roku został odznaczony paliuszem. Z funkcji duszpasterskiej zrezygnował dnia 25 lutego 1708 roku. Wydał drukiem różne dzieła, między nimi Discorsi morali (Rozmowy moralne, Wenecja 1670).