Aktualności

Wspominamy dziś bł. Sebastiana Valfré, filipina z Turynu

 

 

Z tej okazji publikujemy tłumaczenie modlitwy
własnoręcznie napisanej przez bł. Sebastiana Valfré COr

 

„O mój najczystszy, najświętszy, najsłodszy Jezu, Zbawicielu świata i Królu nieba. Biedny Ojciec Valfré, pragnie objąć całym sobą, o ile to możliwe, wszystkich, którzy należą do Kongregacji, aby mogli dostąpić Twego wielkiego miłosierdzia.

Najnikczemniejszy wśród ludzi, najbardziej niegodny wśród duchownych i najbardziej nieudolny wśród księży, przedstawia Tobie, jak przez długi czas, jak Ci wiadomo, znajdował się w stanie niezaspokojenia podstawowych potrzeb, które wzrastają wraz z upływem lat, spowodowane różnymi przyczynami, z których się wywodzą, i z powodu wielu pokus różnego rodzaju, którymi jest dotknięty, nie mówiąc już o tępocie jego umysłu i letniości jego woli. Stąd wiele trudności pojawia się na drodze jego dążeń i postanowień, aby rzeczywiście, na dobre rozpocząć działanie. Wiedząc zatem, że jest tak nędzny i będący w potrzebie, uznał za stosowne zdać sprawę ze swego stanu przed Twoją nieskończoną dobrocią, uniżając się w swej czci aż do wnętrza ziemi i poniżej samych diabłów, przez świętą bojaźń przed Twoją najwspanialszą potęgą i doskonałością.

Błaga Cię z niewypowiedzianie pokornym, posłusznym i uniżonym sercem, abyś raczył spojrzeć na tego, który Cię prosi, a patrząc na niego, udzielił mu takiego światła w jego umyśle, takiej gorliwości w jego woli i takiej stanowczości w jego sercu, aby mógł w końcu zacząć z żarliwą miłością wieść życie całkowicie czyste, całkowicie święte i całkowicie wypełnione miłością do cierpienia, aby odtąd mógł być tak całkowicie Twój przez dobrowolną służbę, jak jest przez bycie stworzeniem i wiele innych racji. A gdy to osiągnie, nie omieszka z pomocą Twej Boskiej łaski złożyć Ci dziękczynienie w czasie i w wieczności.

Oczekuję tego z nadzieją u Twego Boskiego Majestatu, pod opieką Niepokalanej Dziewicy, naszej Matki Niepokalanie Poczętej, świętego Józefa i całego dworu niebieskiego.

Święty Filip Neri jest moim orędownikiem.”

 

za: www.liturgialatina.org, tłumaczenie: s. Anna Musiał RSCJ

 

więcej o naszym Błogosławionym Ojcu ↓ZOBACZ