400!,  Aktualności

Poczta Watykańska na Jubileusz 400. Kanonizacji

 

12 marca 1622 r. w Bazylice św. Piotra w Watykanie Grzegorz XV kanonizował pięciu nowych świętych: Izydora, rolnika z Madrytu oddanego miłosierdziu i modlitwie, karmelitankę siostrę Teresę z Avila, założyciela Oratorium Filipa Neri, założyciela Towarzystwa Jezusowego Ignacego z Loyoli i jezuitę o. Franciszka Ksawerego. Pierwotnie uroczystość miała dotyczyć tylko Izydora, ale ponieważ w styczniu 1622 r. proces kanonizacyjny pozostałych czterech błogosławionych był już prawie zakończony, Kongregacja Obrzędów postanowiła dokonać kanonizacji „wielokrotnej”, pierwszej w historii Kongregacji założonej w 1588 r. Ceremonia kanonizacji była wydarzeniem historycznym, biorąc pod uwagę sławę świętych. Aby uczcić 400. rocznicę tej wspólnej kanonizacji Poczta Watykańska poświęciła jej aerogram na rok 2022.

Ilustracja na aerogramie odtwarza szczegóły obrazu zamówionego przez notariusza Antonio Antonacciego około dziesięć lat po kanonizacji, dzieła nieznanego artysty przedstawiającego pięciu świętych w dolnej części obrazu. Dzieło to zachowało się w kościele klasztoru Santa Maria di Loreto w Toro. Na aerogramie widnieje strona medalu wybitego z okazji tego wydarzenia, które przypadło na drugi rok pontyfikatu Grzegorza XV. Medal, przechowywany obecnie w Dziale Zbiorów Numizmatycznych Biblioteki Watykańskiej, został wykonany przez grawera Kamery Apostolskiej, Giacomo Antonio Mori. Na medalu widzimy papieża Grzegorza XV, otoczonego klęczącymi prałatami i duchownymi, w akcie odczytywania dekretu kanonizacyjnego pięciu świętych, w asyście Ducha Świętego, reprezentowanego przez gołębicę umieszczoną powyżej przed samym papieżem.

 

za: