400!,  Aktualności

Zapraszamy!

 

 

24 maja, godzina 19.30
PIELGRZYMKA DO 7 KOŚCIOŁÓW TARNOWA
ŚLADAMI ŚW. FILIPA
I ŚWIĘTYCH Z JEGO EPOKI

 

25 maja, godzina 19.30
CZUWANIE Z CHÓREM PARADISO W WIGILIĘ UROCZYSTOŚCI
„OGIEŃ RADOŚCI ŚW. FILIPA NERI”

 

26 maja, godzina 19.00
GŁÓWNA UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA
POD PRZEWODNICTWEM METROPOLITY LUBELSKIEGO
ARCYBISKUPA STANISŁAWA BUDZIKA,
UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA ODPUSTOWA
Z UDZIELENIEM ŚWIĘCEŃ DIAKONATU