400!,  Aktualności

Zapraszamy na Oratorium Tańca

 

 

Najbliższe spotkanie Oratorium Tańca będzie w czwartek
po wieczornej Mszy świętej w Oratorium.
Przypominamy, że Oratorium Tańca to warsztaty taneczno-modlitewne
dla wszystkich – bez względu na wiek i umiejętności –
mające na celu uwielbianie Pana Boga całym sobą we wspólnocie pełnej radości.

Serdecznie zapraszamy.

 

Prowadzący: s. Anna Musiał RSCJ i ks. Michał Witek COr

Przyda się wygodny strój i obuwie.


t e r m i n y   s p o t k a ń   
2 0 2 2/2 3:

17 listopada
1 grudnia
12 stycznia
16 lutego
9 marca
13 kwietnia
11 maja
1 czerwca