volunteer1
Aktualności

Zostań wolontariuszem!

Zapraszamy do włączenia się w prace Centrum Równych Szans "MobilEduPark" jako wolontariusz.

Kto może zostać wolontariuszem?

Osoba:

– pełnoletnia,

– która nie była karana za przestępstwo i nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego;

– która ma pełną zdolność do czynności prawnych.

Czym zajmuje się wolontariusz?

– pomaga w prowadzeniu zajęć przez wychowawców lub trenerów,

– pomaga pokonywać bariery architektoniczne niepełnosprawnym,

– towarzyszy uczestnikom i służy pomoca w wykonywaniu zadań w ramach zajęć animacyjno-socjoterapeutycznych.

Co daje wolontariat?

– doświadczenie radości z niesienia pomocy i wsparcia,

– udokumentowane potwierdzenie pracy z dziećmi (istotne dla przyszłych wychowawców placówek wsparcia dziennego),

– szkolenia i warsztaty pozwalające na większy profesjonalizm w pracy wolontariackiej.

Ile czasu trzeba poświęcić?

Pragniemy, aby wolontariusz określił konkretne dni i godziny w tygodniu (od pon. do pt., między 14.00 a 19.00), w których będzie wypełniał zadania wolontariackie.

Zdecydowałem/am, że chcę. Jak się zgłosić?

Napisz mail z krótkim CV na adres pwd@filipini.eu, lub zadzwoń (od poniedziałku do piątku) w godz. 14.00-19.00 pod numer: 514 713 495.

Szczegółowych informacji udziela ks. Mateusz Kiwior COr