Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 031

02.11.2019 — Dzień Zaduszny

J 14,1-6

Jezus jest drogą, prawdą i życiem.

Gdy Go naśladujemy jesteśmy na właściwej drodze. Kto jest na właściwej drodze, zna prawdę i żyje nowym, wiecznym życiem, ten się nie trwoży.

Nikt z nas nie wie kiedy umrze. Nie wiemy też, co to znaczy dobrze umrzeć. Dlatego warto dla siebie jak i dla innych modlić się o łaskę dobrej śmierci, abyśmy mogli przejść do wieczności w łasce uświęcającej, pojednani z Bogiem i ludźmi.

Jezus przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie otworzył nam niebo i przygotował miejsce w Domu Ojca. Wszyscy jesteśmy tam oczekiwani.

Zarówno dziś – w Dzień Zaduszny – jak i w kolejnych dniach, przez naszą modlitwę, możemy pomóc tym, którzy jeszcze oczyszczają swoje dusze w czyśćcu, aby mogli wejść do upragnionego mieszkania przygotowanego dla nich w  niebie.

Czy naprawdę wierzę w to, że mamy przygotowane mieszkanie w niebie?

Czy modlimy się o dobrą śmierć dla siebie i swoich bliskich?

Czy pomagamy duszom, które nie dostąpiły jeszcze łaski zbawienia?

 

Autor: Dariusz – urzędnik, pasjonat wycieczek rowerowych i górskiego trekkingu. 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.