Aktualności

1933-1938 gorliwy kleryk filipiński

Ks. Franciszek Mróz COr, w tamtych czasach generalny przełożony Kongregacji Oratorium w Polsce, już po wojnie, na krótko przed swoją śmiercią (+1954), napisał zwięzłe notatki biograficzne o księżach Kongregacji, których pamiętał. Między innymi napisał o Ferdynandzie Machayu jako kleryku: „Dobry kleryk, wzór dla kleryków Zgromadzenia i diecezji”. O jego gorliwości może świadczyć zachowana kartka z szczegółowym rachunkiem sumienia z 1937 r., na której zapisywane były plusami i minusami oraz sumowaniem punktów osiągnięcia lub niepowodzenia w pracy nad sobą. Święcenia kapłańskie otrzymał w tarnowskiej katedrze z rąk Biskupa Ordynariusza Franciszka Lisowskiego, dnia 29 czerwca 1938 r.

Sługa Boży z kolegami z rocznika święceń