Aktualności

1938-1939 pierwsze dni po święceniach

Po święceniach ks. Ferdynand pojechał do Jabłonki. W czasie Mszy św. prymicyjnej w kościele pw. Przemienienia Pańskiego, kazanie wygłosił wuj Neoprezbitera ks. dr Ferdynand Machay, wówczas proboszcz na Zwierzyńcu w Krakowie, późniejszy infułat i archiprezbiter Kościoła Mariackiego. Po prymicjach i po spędzonym w domu urlopie, ks. Ferdynand Machay powrócił do Tarnowa, aby podjąć obowiązki duszpasterskie w kościele Kongregacji. Przez pewien czas pracował w redakcji diecezjalnego czasopisma „Nasza Sprawa”. 1 września 1939 r. najazd Niemców na Polskę rozpoczął II Wojnę Światową. Ks. Machay z pewnością nie przeczuwał, że w tym dniu rozpoczął się także ostatni etap jego młodego życia.

Sługa Boży z członkami Kongregacji Tarnowskiej
(siedzi pierwszy z prawej)