Aktualności

Powrót do domu

Dla przeprowadzenia czynności kanonicznych związanych z ekshumacją, rozpoznaniem i przeniesieniem doczesnych szczątków księdza Ferdynanda do Tarnowa powołano dwie komisje. Jedną w Archidiecezji Krakowskiej, skąd przenoszono szczątki, a drugą w Diecezji Tarnowskiej, na której terenie szczątki miały spocząć. Delegatem Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza dla przeprowadzenia czynności w Krakowie został ks. dr Andrzej Scąber, promotorem sprawiedliwości o. dr hab. Tadeusz Praśkiewicz OCD, natomiast Komisją w Tarnowie kierował ks. Mateusz Kiwior COr, a promotorem sprawiedliwości został mianowany kanclerz tarnowskiej Kurii ks. dr hab. Robert Kantor. W obu komisjach powołano również świadków i biegłych wykonujących potrzebne czynności.

8 kwietnia 2015 roku, po otrzymaniu stosownych pozwoleń od Stolicy Apostolskiej i organów państwowych, o godz. 5:00 rano na Cmentarzu Salwatorskim rozpoczęła się ekshumacja szczątków Sługi Bożego Ferdynanda. W ekshumacji uczestniczyli przełożeni wszystkich domów Federacji Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce.

Wydobyte szczątki Sługi Bożego zamknięto w przygotowanej trumnie, opasano taśmami i opieczętowano. Po przybyciu trumny ze szczątkami Sługi Bożego do Tarnowa, przygotowano ostatecznie miejsce złożenia szczątków w kościele filipinów, w przedsionku nawy Matki Bożej. 23 kwietnia 2015 roku odbyła się ostatnia sesja Komisji w Tarnowie, podczas której podpisano protokół, a trumnę opatrzono łacińskim świadectwem autentyczności, opasano nowymi szarfami, zalakowano i umieszczono na niej pieczęcie Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Następnie, po Mszy świętej wieczornej, ok. godz. 19.30, trumnę ze szczątkami Sługi Bożego umieszczono w niszy znajdującej się za tablicą pamiątkową i zamurowano.

W grudniu 2015 roku dzięki życzliwości państwa Anny Zyder i Wojciecha Dzikowskiego, przedsionek nawy Matki Bożej został gruntownie wyremontowany, a na miejscu pochówku Sługi Bożego umieszczono tablicę pamiątkową z brązu, wykonaną przez pana Dominika Krawca – profesora tarnowskiego Liceum Plastycznego.

Płaskorzeźba przedstawia moment męczeńskiej śmierci Sługi Bożego Księdza Ferdynanda Machaya COr w leśnym wąwozie Leksandrowa. Modlący się na kolanach Sługa Boży trzyma w rekach krzyż, a w oddali ponad koroną drzew widać zarys konturów pokarmelitańskiego klasztoru ze zniszczoną w czasie wojny fasadą kościoła Chrystusa Salwatora.

23 kwietnia 2015 r. trumnę ze szczątkami Sługi Bożego umieszczono w naszym kościele,
w przedsionku przy Oratorium, w niszy znajdującej się za tablicą pamiątkową i zamurowano.