Aktualności

26 IX – Modlitwa ofiarowania

Boże mój, wiem dobrze, że mogłeś zbawić nas swoim słowem bez cierpienia, ale Ty zdecydowałeś wykupić nas za cenę swojej Krwi. Patrzę na Ciebie, Ofiarę złożoną na Kalwarii, i wiem, że Twoja śmierć była wynagrodzeniem za grzechy całego świata.

Panie mój, oddaję Ci siebie jako ofiarę dziękczynną. Umarłeś za mnie i ja zdaję się całkowicie na Ciebie. Pragnę być całkowicie oddzielony od spraw tego świata i być oczyszczonym z moich grzechów. Spraw, abym wywiązał się z tego, co wyznaję.

 


Modlitwa pochodzi z: „A Newman Prayer Book”, Catholic Truth Society, Londyn 2010; tłumaczenie (do użytku wewnętrznego): s. Anna Musiał RSCJ i Paulina Pękala-Merchut.