Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Dziś wspominamy w liturgii Świętego Filipina

 

Litania do św. Johna Henry’ego Newmana
(do użytku wewnętrznego)

Założenie: Życie J. H. Newmana było prawdziwe. Doprowadziło go do świętości.

Wyjaśnienie: W dziele „O rozwoju doktryny chrześcijańskiej”, Newman podaje 7 kryteriów rozwoju dogmatu, idei, ogólnie mówiąc jakieś prawdy. Potraktujmy życie Newman jako pewną ideę, koncepcję. Skoro zakładamy, że było ono prawdziwe, a więc w jego życiu musiały realizować się kryteria rozwoju prawdziwej koncepcji. Litania odzwierciedla cechy życiowej postawy Newmana, które świadczą o jego autentyczności. Reasumując: Litania ujmuje siedem cech prawdziwości życia Newmana, zgodnie z jego własnymi kryteriami z dzieła „O rozwoju doktryny chrześcijańskiej”.

 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Filipie Neri, módl się za nami.

I Zachowanie typu

Święty Johnie Henry Newmanie, módl się za nami.
Orędowniku sumienia, módl się za nami.
Pasterzu, nieustannie wsłuchujący się w głos swego Pana, módl się za nami.


II Ciągłość zasad

Gorliwy kapłanie, miłujący tradycję Kościoła, módl się za nami.
Sługo Maryi Dziewicy, módl się za nami.
Naśladowco Ojców Kościoła, módl się za nami.

III Zdolność asymilacji

Myślicielu przenikliwy, umiejętnie czytający znaki czasu, módl się za nami.
Obrońco człowieka, otwarty na dobro obecne w świecie, módl się za nami.
Przykładzie posłuszeństwa, podejmujący odważnie zlecone zadania, módl się za nami.

 

IV Następstwo logiczne

Nauczycielu demaskujący fałszywe idee, módl się za nami.
Perło Oksfordu, wskazujący na wartość myślenia, módl się za nami.
Ozdobo teologii katolickiej, módl się za nami.

 

V Uprzedzanie przyszłego rozwoju

Przewodniku, prowadzący z cieni i obrazów do prawdy, módl się za nami.
Proroku w czasach zamętu i niepewności, módl się za nami.
Pielgrzymie, wiedziony przez łaskawe światło, módl się za nami.

 

VI Stosunek zachowawczy wobec przebytego rozwoju

Wzorze, ukazujący jak budować przyjaźnie, módl się za nami.
Kaznodziejo prawd zapomnianych, módl się za nami.
Zwiastunie świtu, który odsłania cienie, módl się za nami.

 

VII Niewyczerpana energia

Apologeto racjonalności wiary, módl się za nami.
Niestrudzony towarzyszu dusz szukających wsparcia, módl się za nami.
Mężny obrońco prawdziwego Kościoła, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

 

P.: Prowadziłeś go Panie z cieni i obrazów
W.: Do pełni Twojej prawdy

 

P.: Módlmy się:

Boże, który obdarzyłeś księdza Johna Henry’ego Newmana łaską podążania za Twoim łaskawym światłem i znajdowania pokoju w Twoim Kościele; daj nam łaskawie, abyśmy dzięki jego wstawiennictwu i przykładowi zostali wyprowadzeni z cienia i obrazów do pełni Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i króluje z Tobą w jedności Ducha Świętego,  Bóg przez wszystkie wieków.

W.: Amen.


Autorem litanii jest ks. dr Piotr Cebula
uczestnik urodzinowej sesji tanecznej św. Kardynała Newmana – luty 2020;
dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie;
sekretarz generalny V Synodu Diecezji Tarnowskiej;
tematem jego pracy doktorskiej była filozofia i teologia J. H. Newmana