Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 069

28 III 2020 r. – Sobota IV Tygodnia Wielkiego Postu
J 7,40-53Miłosierny Boże, kieruj naszymi sercami, * bo bez Twojej pomocy nie możemy się Tobie podobać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.


Słowa Ewangelii według Świętego Jana

 

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?» I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki.
Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: «Czemu go nie pojmaliście?»
Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek».
Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty».
Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: «Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni?»
Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei».
I rozeszli się – każdy do swego domu.


Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 

 

 

 

 

Choć Jezusa słuchały
i podziwiały tłumy –
każdy mógł do Niego podejść
i posłuchać tego co mówi.
To jednak zadziwiające jest to,
z jak z różnych stron
można patrzeć na Pana.

– Można widzieć Go 
jako Mesjasza – Zbawiciela,
który przemawia w taki sposób,
w jaki jeszcze nikt nie przemawiał.
Można widzieć Go jak Nikodem,
który wcześniej przyszedł do Niego 
i doświadczył Jego światła. 

– Można ciągle czyhać na Jezusa.
Czekać,
aby tylko Go pojmać, oskarżyć,
a nawet wykpić tych,
którzy dali Mu się „zwieść”.

– A można też rozejść się do domu,
przejść do codzienności
nigdy nie szukając
i nie poznając prawdy…

Moje wybory i decyzje
świadczą o tym jak widzę Jezusa…

Po której stronie stanę?

Panie, pozwól mi swoim życiem ciągle mówić:
„Ty jesteś Mesjasz – mój Zbawiciel”.

 

 

 

Autor: ks. Mirosław Jasnosz COr


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedzielę i uroczystości – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem; w dni powszednie – księża z naszej Kongregacji. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.