Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 075

3 IV 2020 r. – Piątek V Wielkiego Postu
J 10,31-42

Wszechmogący i miłosierny Boże, odpuść nam nasze winy  i wyzwól nas z więzów grzechu, * w które popadliśmy wskutek naszej słabości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?»
Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga».
Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: „Ja rzekłem: Bogami jesteście”? Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to czemu wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym”? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście Mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu».
I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał.
Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.
 


Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 

 

 


„Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować.” (J 10,31) Jezus uniknął śmierci, bo jeszcze nie nadeszła Jego godzina. Jednak dzisiejsza Ewangelia nie pozostawia wątpliwości co do tego, że śmierć Jezusa jest tylko kwestią czasu. Jezus stał się człowiekiem, a postanowiono człowiekowi umrzeć.

Kiedy w tych dniach słyszę o śmierci kogoś ze znajomych, pytam o przyczynę. Okazuje się, że wielu umiera nie z powodu wirusa, ale ze starości lub z powodu różnych chorób.

Śmierć każdego z nas jest kwestią czasu. Coraz więcej ludzi przekracza 90 lat. Cieszmy się tym i gratulujmy im. Ale każdego dnia bądźmy gotowi na spotkanie z Panem, bo nie wiemy kiedy nas wezwie.

 

 

 

Autor: 
ks. Tadeusz Bańkowski COr


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedzielę i uroczystości – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem; w dni powszednie – księża z naszej Kongregacji. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.