Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 116

14 V – Czwartek, Święto Św. Macieja Apostoła
J 15,9-17

Apostoł Maciej, Duccio di Buoninsegna, 1308Boże, Ty dołączyłeś świętego Macieja do grona Apostołów,  przez jego wstawiennictwo otaczaj nas swoją miłością * i przyjmij do wspólnoty wybranych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

 
 
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

 

 

To najpiękniejszy fragment z Ewangelii według św. Jana. Pan zapewnia nas o MIŁOŚCI (Ja was umiłowałem…) i dodaje: Trwajcie w miłości mojej! Meinate en te agape te eme! Odczytuję to: „Bądźcie ze Mną! Przyjmijcie Moją Miłość! Bądźcie wierni Mojej Miłości! Pozostańcie na zawsze w orbicie Mojego dobra, w kręgu Mojego oddziaływania! Trwajcie we Mnie, a wszystko przetrwacie! Zwiążcie się ze Mną na stałe, a Moja Miłość was ocali!” Miłość Jezusa do nas i zaproszenie do przyjaźni stają się źródłem największego szczęścia… (To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna)…

Jezus rozszerza prawo i przestrzeń MIŁOŚCI na relacje międzyludzkie: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. (…) To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Trwając w MIŁOŚCI z Jezusem możemy obdarzać miłością ludzi i kochać wszystkich tak, jak Pan…

Więcej na: 

Autor:
ks. Paweł Cyz COr


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem, a w dni powszednie księża z naszego Oratorium. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.