Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 222

31 X – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 
Mk 12,28b-34
lub
Uroczystość Poświęcenia Kościoła

Mk 16,13-19 albo Łk 19,1-10

 

Gabriela Sadowy-Guz

 

Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać na nowo dzień poświęcenia tego kościoła,  wysłuchaj prośby swojego ludu * i spraw, aby tutaj zawsze służył Tobie z czystym sercem i w pełni osiągnął owoce odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Marka

eden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

Fragment dzisiejszej Ewangelii to recepta miłości! To najważniejsze przykazanie Miłości! To miłość daje nam gwarancję pokoju, radości, szczęścia w każdym obszarze życia! Czym jest nasza miłość w Obliczu Boskiej miłości jaką obdarzył nas Pan, który stworzył nas na swoje podobieństwo? Jaka to radość i jakie szczęście mieć w sobie tę cząstkę Boskości, która zbliża nas do Niego. Pan jest Jeden i Jemu chwała! Jezus wskazuje nam drogę: ,,Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą” Twoje życie będzie przepełnione miłością, kiedy postawimy Boga na pierwszym miejscu. Nie wystarczą tylko ofiary i modlitwa – trzeba żyć miłością do Pana. Jezus mówi również: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” a Twoje życie będzie Pełne Dobroci. Miłość wobec drugiego człowieka (nieznajomego, ubogiego, chorego, cierpiącego) czyni nas lepszymi i jest najważniejszym czynem Etyki współczesnych czasów. Jakie to Trudne, a jakie piękne zarazem, być dobrym dla innych, zwracać się z Miłością i czynić w imię Miłości! Myślę również, że Trudno jest Kochać bliźniego swego jak siebie samego, ponieważ nie Kochamy siebie! Coraz bardziej nie akceptujemy siebie i swojego wyglądu, a zalewani wyimaginowanym obrazem ideału, wciąż próbujemy ulepszyć swój wizerunek. Jak Kochać zatem bliźniego swego nie Kochając siebie! Jakie to więc trudne Kochać innych, skoro siebie nie Kochamy… Nie szanujemy swojego czasu, zdrowia, nas samych. Przecież jesteśmy istotą doskonałą i stworzoną na Jego obraz. Boże, pomóż nam także Kochać siebie… by jeszcze bardziej Kochać bliźniego.

Autor: Gabriela Sadowy-Guz
chórzystka Tarnowskiego chóru GOS.PL ,
fizjoterapeutka,
wierzy, że muzyka ma leczniczą moc,
a swoją pracę stara się wykonywać z miłością…


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.