Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 267

31 VII – XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Łk 12,13-21

 

 

Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych  i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana; * odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

 
Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem».
Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?»
Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia».
I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?”
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga».
 
 
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 

 

 

Chciwość jest drugim po pysze grzechem głównym. Szczególnie w tych czasach możemy zaobserwować jak wielu ludzi ogarnia chęć posiadania, znieczulając ich na cierpienie i potrzeby bliźnich, oraz na więź z Panem Bogiem. Ludzie tacy zaczynają troszczyć się tylko o dobra doczesne, zapominając o tym, co tak naprawdę jest ważne. Pieniędzmi nikt nie jest w stanie zapewnić sobie zdrowia, życia, ani nawet prawdziwego szczęścia.

Nie troszczmy się więc o dobytek, a o czystość serca i szlachetność duszy, by nie ominęła nas nagroda w niebie.

 

Autor: Matylda,
lat 14,  mól książkowy

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.