Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 313

9 VII – XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Mt 10,37-42

 

 

Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości, nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, * lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 Słysząc kolejny raz ten trudny fragment Ewangelii z 10 rozdziału Mateusza, zachodzę w głowę, jak karkołomne wyzwania stawia przede mną Jezus. Swą mowę misyjną kieruje co prawda do nowo powołanych Apostołów, natomiast każdy z nas, winien głosić światu Ewangelię i przedstawione wytyczne brać do siebie. Mnie jako mężowi, ojcu, czy synowi, trudno było pojąć słowa Jezusa „kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest mnie godzien”. Kocham je przecież, zaraz po żonie, najbardziej na świecie! Pochylając się jednak i poświęcając sporo czasu na medytację tego fragmentu, przyszła mi na myśl analogia ze skomplikowanym zadaniem matematycznym. Jezus Chrystus, zapisał na tablicy trudne działanie i przedstawił gotowe rozwiązanie tuż za znakiem równości. Ja jednak potrzebuję czasu by „rozpisać” sobie to działanie. Czyż nie mówił do faryzeuszy jakie są dwa najważniejsze przykazania? Najpierw miłować Boga, a następnie bliźniego. Czyż nie mówił, by zaprzeć się samego siebie i KAŻDEGO dnia brać swój krzyż i Go naśladować? Każdy w swoim stanie i powołaniu. Ja swoje realizuję w trudzie małżeństwa i rodzicielstwa. W trudzie wykonywanej pracy zawodowej. Mogę szukać drogi na skróty, wykonywać swoje obowiązki stanu byle jak. Odbębnić. Jeśli jednak pragnę wiecznej nagrody w Niebie, powinienem pamiętać kto jest dla mnie najważniejszy. Kocham z całego serca moją żonę, moje dzieci, moich rodziców i rodzeństwo. Najważniejszy jednak jest Bóg. Jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu, wszystko inne będzie na właściwym. Również, a nawet przede wszystkim, miłość do najbliższych realizuje o wiele lepiej, jeśli nie zapominam o Bogu i czasie dla Niego.
 
 
Autor: Krzysztof Skrobiś
Mąż, ojciec trójki dzieci, prywatny przedsiębiorca, członek Formacji Męskiej Tożsamości
 
 
 
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.