Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 321

27 VIII – XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Mt 16,13-20

 

Adam Kukułka

 

Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie,  daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz, i pragnąć tego, co obiecujesz, * abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 “A wy za kogo Mnie uważacie?” To pytanie jest zawsze aktualne. Niezależnie od tego czy jesteśmy mocno wierzący czy właśnie przeżywamy kryzys wiary albo w ogóle Kościół jest nam obcy. Jezus pyta o to każdego z nas. Czy traktujemy go jak “bozię” gdzieś tam daleko w chmurach? Średniowieczny wymysł? Wybitny prorok starożytności? A może Przyjaciel, z którym idę przez życie? Czy mamy przemyślaną odpowiedź? Jeśli nie, może warto jej poszukać? A może tkwi ona w naszych codziennych priorytetach? W tym na co przeznaczamy najwięcej czasu? Nasze codzienne wybory, nawet te drobne definiują nas samych. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co ktoś inny by odpowiedział oglądając jak na filmie historię Twojego życia? Co powiedziałby Jezus? Oby dane nam było usłyszeć kiedyś Jego słowa: “Błogosławiony jesteś, [tu wstaw swoje imię]… Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.”

 
Autor: Adam Kukułka,
mąż, konstruktor, członek Formacji Męskiej Tożsamości
 
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.