Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 334

26 XI – NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Mt 25,31-46

 

Anita i Wojciech Matlak

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata,  spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, * Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”
A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”
Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.
I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 Fragment dzisiejszej Ewangelii  przenosi  nas na Sąd Ostateczny, na którym będziemy rozliczani między innymi z postawy wobec bliźniego. Ewangelia uzmysławia nam, że dobro które czynimy na ziemi wobec drugiego człowieka jest oznaką naszej miłości wobec Boga.

Zachęca nas byśmy zastanowili się nad tym, co robimy dla bliźnich i nad tym czego nie robimy.

Pokazuje, że będziemy sądzeni z miłości, a miłość  należy wprowadzać w czyn a nie w słowa.

Jezus w Ewangelii św. Mateusza wskazuje, że aby być zbawionym powinniśmy być nie tylko roztropni, rozwijający i pomnażający talenty, ale przede wszystkim powinniśmy być dobrymi ludźmi, tymi „owcami”, które poprzez miłość i dobre uczynki wobec bliźnich osiągną zbawienie.

A „kozły”, które wybrały na ziemi życie skupione tylko na sobie, na swoich wygodach, przyjemnościach, idące do celu po tzw. trupach, nie zauważające potrzeb drugiego człowieka, utracą możliwość osiągnięcia życia wiecznego w Królestwie Bożym.

W Ewangelii zawarta jest prośba o wiarę w to, że w drugim człowieku: biednym, pogubionym, bezdomnym, głodnym czy więźniu jest Jezus.

Chrześcijaństwo polega na relacji, na bliskości, na otwarciu się na drugiego człowieka.

Po przeczytaniu tego fragmentu Ewangelii może pojawić się pokusa, by przypowieść wykorzystać jako usprawiedliwienie dla osób niewierzących a dobrze czyniących czyli tych „owiec”, ale Jezus wyraźnie mówi, że tu chodzi o to by w drugim człowieku widzieć Jego samego, a do tego potrzeba wiary.

 

Autorzy: Anita i Wojciech Matlak
sympatycy Filipinów,
małżonkowie z 38-letnim stażem,
rodzice dwóch  dorosłych córek
i szczęśliwi  dziadkowie

 
 
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.