Aktualności

Modlitwa o Jedność Chrześcijan, 25 I

 

Boże, dawco życia, 
dziękujemy Ci za dar Twojej współczującej miłości, 
która nas koi i wzmacnia w chwilach próby i zwątpienia. 
Modlimy się, aby nasze Kościoły 
były zawsze otwarte na przyjmowanie Twoich darów od siebie nawzajem. 
Daj nam ducha szczodrości wobec wszystkich, 
kiedy kroczymy wspólnie drogą ku chrześcijańskiej jedności. 
Prosimy o to w imię Twojego Syna. 
który króluje z Tobą i Duchem Świętym. 
Amen. 

 

Pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”, zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich (Dz 28,2), od 18 a 25 stycznia obchodzony jest na całym świecie – także w Polsce – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wierni różnych Kościołów chrześcijańskich spotkają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych wydarzeniach.

 

/modlitwa pochodzi z materiałów na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan na rok 2020, opublikowanych przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną/