Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 351

25 II – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Mk 9,2-10

 

 

 

Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna,  ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, * abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 W tym fragmencie Ewangelii możemy przeczytać o tym, jak Piotr, Jakub i Jan zostali świadkami przemienienia Jezusa. W pierwszym zdaniu padają słowa: ,,zaprowadził ich samych, osobno na górę wysoką”. W pewien sposób obrazują one nam podejście Boga do ludzi. Troszczy się o nas wszystkich, lecz stara się też być wsparciem dla każdego z osobna, chce towarzyszyć nam w naszej własnej drodze przez życie. Dalej czytamy o trzech namiotach, które Piotr postanowił rozłożyć dla Jezusa, Eliasza i Mojżesza. Myślę, że mogą one symbolizować Wiarę, Nadzieję i Miłość, trzy cnoty Boskie, na których opiera się nasza religia. Niedługo potem Piotrowi, Jakubowi i Janowi ukazał się obłok, z którego przemówił głos: ,,To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” Poleca on, by naśladować Jezusa i podążać Jego ścieżkami. Po tym wydarzeniu Jezus mówi do swoich uczniów, by nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli. Oni tak postąpili, lecz zastanawiali się co znaczy ,,powstać z martwych”. Ostatnie zdania Ewangelii pozostawiają to pytanie również nam. Podczas Wielkiego Postu mamy za zadanie dowiedzieć się jak ,,powstać z martwych”, nie tylko uczestnicząc w drodze Jezusa przez mękę do chwały, ale również w naszym życiu.

 

Autor: Kuba Głowacz
fan żużla i Formuły 1

 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.