Aktualności

João Duarte Do Sacramento

João Duarte Do Sacramento, urodził się w Lizbonie 3 października 1630 roku, gdzie w 1659 roku był zakrystianem królewskiej kaplicy i w tym samym roku, 7 czerwca, został kapłanem. Po wstąpieniu do Oratorium w Lizbonie, jako kierownika duchowego miał ojca Bartolomeu do Quental, który żywił pragnienie ewangelizowania regionu Pernambuco, kolonizowanego w ciągu 24 lat przez okupację holenderską. W 1662 roku, ojciec Do Sacramento udał się jako misjonarz do Brazylii, razem z ojcem João Rodrigues Vitória. Osiadł się w Santo Amaro, w leśnej gęstwinie, w pobliżu Olindy, gdzie rozpoczął tworzenie misji w celu katechizowania Indian. Założył Kongregację Oratorium w Pernambuco, zatwierdzoną dnia 17 lipca 1671 roku przez Klemensa X breve Ad pastoralis dignitatis fastigium. Dnia 12 maja 1674 roku Kongregacja de Propaganda Fide mianowała ojca Do Sacramento pierwszym prefektem misji oratoryjnych w Brazylii, przyznając mu szerokie prawa na jej terytorium. Dnia 10 września 1685 roku bullą Innocentego XI Gratiae divinae praemium został mianowany biskupem Olindy, w stanie Pernambuco. Nie otrzymał konsekracji biskupiej, ponieważ bulla nadeszła właśnie w dniu jego śmierci, która nastąpiła 10 stycznia 1686 roku; przyczyną śmierci było zarażenie się podczas opieki nad chorymi na chorobę zakaźną, jaka nawiedziła Pernambuco, powodując masowe zgony. Został pochowany w Recife, w oratoryjnym kościele Matki Bożej, który za jego przyczyną został zbudowany w 1679 roku. W sławnej książce Nova Lusitania został nazwany «apostołem Brazylii».