Aktualności

Modlitwa o Jedność Chrześcijan, 23 I

 

Boże sieroty, wdowy i przybysza, 
zaszczep w naszych sercach głębokie poczucie gościnności. 
Otwórz nasze oczy i serca, 
kiedy ustami potrzebujących prosisz nas, abyśmy Cię nakarmili, 
ubrali i odwiedzali. 
Spraw, aby nasze Kościoły miały udział 
w przezwyciężaniu głodu, pragnienia oraz izolacji 
i w pokonywaniu barier, które uniemożliwiają 
okazywanie gościnności i życzliwości wszystkim ludziom. 
Prosimy o to w imię Twojego Syna, Jezusa, który jest obecny 
w najmniejszych z naszych sióstr i braci.
Amen. 

 

Pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”, zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich (Dz 28,2), od 18 a 25 stycznia obchodzony jest na całym świecie – także w Polsce – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wierni różnych Kościołów chrześcijańskich spotkają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych wydarzeniach.

 

/modlitwa pochodzi z materiałów na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan na rok 2020, opublikowanych przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną/