Aktualności,  Majówka z Kardynałem,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Majówka z Kardynałem 1010 maja
Regina Angelorum – Królowa Aniołów

 

 

Wielki ten tytuł słusznie można skojarzyć z macierzyństwem Maryi, to znaczy ze zstąpieniem na Nią Ducha Świętego w Nazarecie, zapowiedzianym przez anioła Gabriela, i z późniejszym narodzeniem się Pana Jezusa w Betlejem. Ona, jako Matka naszego Pana, bliższa jest Mu niż którykolwiek z aniołów, bliższa nawet niż otaczające Go serafiny, wołające nieustannie: „Święty, Święty, Święty”.

Dwoma archaniołami, którzy odgrywają szczególną rolę w Ewangelii, są Michał i Gabriel, i obaj oni złączeni są w dziejach Wcielenia z Maryją: Gabriel, kiedy Duch Święty zstąpił na Nią i Michał, kiedy narodziło się Boże Dziecię.

Gabriel pozdrowił Ją jako „łaski pełną” i jako „błogosławioną między niewiastami” i oznajmił Jej, że Duch Święty zstąpi na Nią i że zrodzi Ona Syna, który będzie Synem Najwyższego.

O posłannictwie, jakie spełnił wobec Niej Michał po narodzeniu się Boskiego Syna, dowiadujemy się z Apokalipsy, napisanej przez św. Jana Apostoła. Wiemy, że Pan Jezus przyszedł założyć pośród ludzi Królestwo Boże, a zaledwie się narodził, od razu napadły na Niego pragnące Go zniszczyć moce tego świata. Herod postanowił Go zgładzić, ale poniósł klęskę, bo św. Józef zabrał Jego Matkę i Jego do Egiptu. Ale św. Jan w Apokalipsie powiada, że Michał i jego aniołowie byli prawdziwymi strażnikami Matki i Dziecięcia, zarówno wtedy, jak i w innych wypadkach.

Św. Jan zobaczył w wizji najpierw „wielki znak na niebie” („niebem” nazywa on Kościół, czyli Królestwo Boże), „niewiastę w słońce obleczoną i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”; a kiedy miała już wydać na świat Dziecię, pojawił się „wielki Smok barwy ognia”, czyli zły duch, gotowy „pożreć jej dziecię”, kiedy się narodzi. Syna ocaliła Jego własna Boska moc, ale potem zły duch prześladował Ją; Michał jednak i jego aniołowie przyszli na pomoc i pokonali złego ducha.

„I nastąpiła walka na niebie – powiada natchniony autor. – Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż Starodawny, który się zwie diabeł i szatan.” Błogosławiona Matka Boga ma na swe usługi zastępy aniołów i jest ich Królową.
tekst pochodzi z: John Henry Newman, Rozmyślania i modlitwy, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1973