Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Newman: Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Piękny anonimowy obraz olejny z XVIII wieku,
który obecnie znajduje się w Sala Mariana w Pinakotece de La Profesa w Meksyku.
Ukazuje on Matkę Bożą Bolesną i symbole narzędzi Męki Jej Syna Jezusa.
Madonna znana jest również jako Dziewica Cierpienia, Smutku, Udręki lub La Dolorosa.

 

LITANIA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
od 1 sierpnia do 15 sierpnia

Panie, zmiłuj się, 
Panie, zmiłuj się, 
Chryste, zmiłuj się, 
Chryste, zmiłuj się, 
Panie, zmiłuj się, 
Panie, zmiłuj się, 
Chryste, usłysz nas, 
Chryste, wysłuchaj nas, 
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże, 
Duchu Święty Boże, 
Święta Trójco jedyny Boże, 
Serce Maryi, módl się za nami, 
Serce według Serca samego Boga, 
Serce zjednoczone z Sercem Jezusa, 
Serce, naczynie Ducha Świętego, 
Serce Maryi, świątynio Trójcy, 
Serce Maryi, domie Słowa, 
Serce Maryi, niepokalane od stworzenia, 
Serce Maryi, przepełnione łaską, 
Serce Maryi, błogosławione wśród wszystkich serc, 
Serce Maryi, tronie chwały, 
Serce Maryi, otchłani pokory, 
Serce Maryi, ofiaro miłości, 
Serce Maryi, przybite do krzyża, 
Serce Maryi, pociecho strapionych, 
Serce Maryi, ucieczko grzeszników, 
Serce Maryi, nadziejo umierających, 
Serce Maryi, stolico miłosierdzia,  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas,
Panie, zmiłuj się,
Chryste, zmiłuj się,
Panie, zmiłuj się.  

V. Niepokalana Maryjo, łagodna i pokornego serca,
R. Uczyń serca nasze według serca Jezusa.  

Módlmy się
O najmiłosierniejszy Boże, który dla zbawienia grzeszników i obrony nieszczęśliwych uczyniłeś serce Maryi tak bardzo podobnym w tkliwej czułości do Serca samego Jezusa, spraw, abyśmy my, którzy teraz rozpamiętujemy słodycz i miłość Jej serca, mogli dzięki Jej zasługom i wstawiennictwu zawsze żyć blisko serc i Matki, i Syna, przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

 


Modlitwa pochodzi z: John Henry Newman, Rozmyślania i modlitwy, Warszawa 1973;
tłumaczenie: Zygmunt Kubiak