Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Newman – święty dla nas, inspiracja 58

 

 

Newman o tajemnicy Trójcy Świętej

Barbara H. Wyman

 

tłumaczenie: s. Anna Musiał RSCJ

 

Ileż to razy słuchaliśmy różnych wyjaśnień na temat tajemnicy Trójcy Świętej, czytaliśmy o Trójcy Świętej, modliliśmy się w imię Trójcy Świętej – Ojca, Syna i Ducha Świętego, rozważaliśmy słowa Credo, ale odchodziliśmy, zdając sobie sprawę, że tak naprawdę wciąż nie zaczęliśmy nawet rozumieć czegokolwiek z tego, co przeczytaliśmy i usłyszeliśmy? I tak właśnie powinno być – powiedział święty Jan Henryk Newman w swoim kazaniu „Tajemnica Trójcy Świętej”. Równocześnie jednak podpowiada, w jaki sposób powinniśmy podejść do tej wielkiej tajemnicy, daje pewne pomocne wskazówki. Pisze tak:

„(…) Nie wolno nam zaczynać od stwierdzenia, że są Trzej, a potem przejść do stwierdzenia, że jest Jeden, aby nie dać fałszywych wyobrażeń o naturze tego Jednego; ale musimy zacząć od wyłożenia wielkiej Prawdy, że jest Jeden Bóg w prostym i ścisłym sensie, a potem przejść do mówienia o Trzech, co jest sposobem, w jaki tajemnica ta została stopniowo objawiona w Piśmie Świętym.”

Jest to bardzo pomocne. Innymi słowy, kiedy myślisz o Trójcy, oprzyj się skłonności do myślenia: „trzy”, co jest naturalne, kiedy słyszy się słowo „Trójca” – ale zamiast myśleć „trzy”, pomyśl: Jeden.

Newman wymienia następnie liczne atrybuty, które przypisuje się Trójcy Świętej w Piśmie Świętym i mówi, że atrybuty te są użyteczne dla naszego ludzkiego zrozumienia, ale mimo to musimy poprzestać na niezrozumieniu samej Trójcy. Tak pisze dalej:

„Ta prosta precyzja stwierdzenia, która zharmonizowałaby je wszystkie (atrybuty Trójcy) jest poza nami, ponieważ moc kontemplowania Przedwiecznego, takiego jakim On jest, jest poza nami. Musimy być zadowoleni z tego, co możemy zobaczyć i używać tego dla naszych praktycznych wskazówek, nie troszcząc się o pozorną sprzeczność pojęć związaną z tym, jak je wyznajemy.”

To wystarczy. Jesteśmy w stanie zgodzić się z tym tokiem myślenia, że ludzki umysł nie może pojąć tego, co wieczne. Ale potem Newman wyjaśnia, dlaczego ta niepojęta doktryna Trójcy Świętej, nauczana i recytowana w Credo Kościoła Katolickiego, jest tak cenną pomocą dla chrześcijanina. W samej swej złożoności ta tajemnica nas satysfakcjonuje. I kontynuuje:

„Chrześcijaństwo daje ćwiczenie całemu umysłowi człowieka, naszemu najwyższemu i najsubtelniejszemu rozumowi, jak również naszym uczuciom, emocjom, wyobraźni i sumieniu. Jeżeli zauważymy, że ono nas wypróbowuje i jest zbyt surowe, czy to dla naszego rozumu, czy dla naszej wyobraźni, czy dla naszych uczuć, pochylmy się w cichej adoracji i poddajmy mu po kolei każdą z naszych zdolności, nie narzekając na jego wzniosłość ani na jego rozpiętość.”

Innymi słowy, dobrze jest, gdy stawia się nam takie wyzwania! A naszą odpowiedzią powinno być pochylenie się w adoracji nad takim bezmiarem tajemnicy. Bo „(…) żadne słowa ludzkie nie są w stanie tego wyjaśnić, ani ziemskie ilustracje tego przedstawić”.

I tak w Niedzielę Trójcy Świętej – nie łammy sobie głowy próbując pojąć tę tajemnicę. Usłyszmy słowo „Trójca” i pomyślmy „Jeden”. Pozwólmy, aby nasz umysł, serce i duszę wypełniła cześć dla naszego niepojętego Trójjedynego Boga – Tego, który pomimo tajemnicy Trzech w Jednym, stał się jednak jednym z nas, abyśmy mogli żyć z Nim na zawsze w niebie. I w swoim niepojętym majestacie i potędze, cierpliwie i pokornie czeka na nas we wszystkich tabernakulach świata.

Czy poświęcasz czas, aby zatrzymać się przy kaplicach i pokłonić się w adoracji przed Świętym Bogiem? Czy zatrzymujesz się, aby odmówić wolniej Chwała Ojcu, rozważając tę cudowną prawdę? Pamiętajmy też często o słowach wielkiego hymnu: „Święty, Święty, Święty, Panie Boże Wszechmogący, niech o świcie nasza pieśń uwielbienia wzniesie się ku Tobie… Święty, Święty, Święty, miłosierny i potężny, Bóg w Trzech Osobach, Trójca Przenajświętsza”.

 

 

 

 

Barbara H. Wyman, M.A., M.F.A., wykłada język angielski i łacinę na Uniwersytecie Stanowym McNeese w Lake Charles w Luizjanie, gdzie mieszka wraz z mężem. 

 

 

za: www.cardinaljohnhenrynewman.com
wykorzystano ikonę Julii Stankovej Starotestamentalna Trójca