Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Nasz słodki Jezus,
Słowo, które stało się Ciałem,
poświęcił się dla nas
przez okrutną i haniebną śmierć na krzyżu.


/św. Filip Neri/

San Tommaso in Parione – kościół święceń prezbiteratu św. Filipa Neri