Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Jeden z najskuteczniejszych środków,
który zachowa nas w czystości,
polega na tym, byśmy mieli litość dla tych,
którzy upadają ze słabości,
i nigdy w najmniejszej mierze nie chełpili się,
że jesteśmy wolni od tego rodzaju błędu,
musimy wręcz przeciwnie z całą pokorą uznać,
że wszystko co mamy, jest łaską Bożą.


/św. Filip Neri/

San Tommaso in Parione – kościół święceń prezbiteratu św. Filipa Neri