Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Osoby świeckie
powinny pilnie uczęszczać do kościoła,
aby tam słuchać kazań;
ale nie powinny też zaniedbywać lektury duchowej,
a zwłaszcza żywotów świętych.”

 

/św. Filip Neri/

San Girolamo della Carità