Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

relikwiarz św. Filipa na Vallicelli

 

Na naszej stronie – 1 listopada – pojawiła się nowa kafelka ze słowami OJCZE FILIPIE, POWIEDZ SŁOWO, a klikając w nią możemy znaleźć codziennie nowy, (a także archiwalny), cytat na każdy dzień, który pochodzi od Świętego Ojca Filipa. Zachęcamy do korzystania ze skarbca myśli Św. Filipa i do poznawania Jego duchowości.

 

św. Filip w Bazylice św. Piota w Rzymie

 

 

z wprowadzenia do „Filip Neri. Maksymy na każdy dzień”:

Po śmierci Filipa zostały razem zebrane jego duchowe myśli przewodnie, jakie pozostawił swoim uczniom (różnym uczniom różne ćwiczenia). Z nich, z kilku listów św. Filipa jak również z jego pierwszych biografii oraz wspomnień jego uczniów powstał szereg maksym na każdy dzień roku. Najstarszy dotychczas znaleziony dokument pochodzi z Włoch, zredagowany przez pewnego Oratorianina i wydrukowany w 1743 roku w Turynie.

Maksymy na każdy dzień pragną wskazywać orientacyjny kierunek, aby w życiu modlitwy i wiary wrastać w tradycję św. Filipa i w oratoryjną duchowość. One stoją na gruncie przeżywanej wiary i stanowią coś więcej niż tylko hasło dnia. Kryją w sobie przemieniającą moc.

Gdy człowiek raz podda się oddziaływaniu tych przewodnich wersetów, bardzo szybko spostrzega ich skuteczność. W Maksymach chodzi o uwolnienie wewnętrznego człowieka od wszelkich nadmiernych przywiązań, które go krępują. Jest to życzenie stawania się wewnętrznie wolnym dla Boga, aby coraz głębiej wrastać w tajemnicę Trójjedynego Boga i żyć z Nim.

Ten kto przyjmuje duchowe Maksymy, zmienia się. Dobrze jest nie czynić tego samemu lecz w towarzystwie, gdyż ta lub inna rada wymagają wyjaśnienia i udostępnienia w rozmowie, nie wszystko bowiem odpowiada każdemu. Maksymy stanowią pomoce orientacyjne i drogowskazy, które pozostawiają wolność, które jednak w dniu powszednim muszą być wprowadzane w życie, aby mogły działać.