Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

Już małe,
dobrowolne skłonności do egoizmu
musimy przecinać;
następnie zaś musimy wokół niej
kopać i usuwać ziemię,
aż zejdziemy dostatecznie głęboko,
by znaleźć miejsce,
gdzie ona tkwi korzeniami.

 /św. Filip Neri/

Gaeta, Montagna Spaccata