Aktualności

Poświęcenie Krzyża i zakończenie Misji Świętych

 

 

 

„Ciebie Boże prosimy, niech Twoi wierni czcząc ten zbawczy znak Krzyża, dostępują owoców odkupienia, które Jezus Chrystus wysłużył nam swoją Męką. Niech u stóp Krzyża umierają dla grzechu, Jego mocą przezwyciężają pychę, znajdują siłę w słabości. W ucisku niech z Krzyża czerpią pociechę, w niebezpieczeństwie szukają w Nim ratunku. Wspierani mocą Krzyża niech szczęśliwie przechodzą drogami świata. A Ty, Ojcze, przyjmiesz ich na wieki, do swojego domu w niebie.”

z modlitwy poświęcenia

 

 

 

 

 

 

ZOBACZ↓ program Jubileuszu