400!,  Aktualności

Pytanie 25

 

odpowiedź na pytanie 24:

Filip na temat mody i pieniędzy wypowiadał się jednoznacznie: 
mieć pieniądze i chodzić modnie ubranym, to jeszcze nie jest problem,
ale być od nich uzależnionym, to dopiero stanowi trudność
 
 

 

 


odpowiedź podamy przyszłą w niedzielę, wraz z pytaniem 26