Aktualności

SKRZYŻOWANE II, SKRZYŻOWANE DLA DZIECI 1: ROZWIĄZANIE oraz WYNIKI LOSOWANIA


Rozwiązanie
SKRZYŻOWANE DLA DZIECI 1:
1. Oratorium
2. Neri
3. Florencja
4. Filip
hasło: PATRONRozwiązanie
SKRZYŻOWANE II:

1. ANAFORA
2. KREATOR
3. BDELIUM
hasło: ORATORIUM


NAGRODĘ
unikatową Grę Rodzinną:
 
„W S Z Y S T K O   G R A”
 
z limitowanej edycji

przygotowanej przez Dominikę z Oratorium Dorosłych

otrzymują:
za SKRZYŻOWANE DLA DZIECI 1:
F R A N E K   K N A P

za SKRZYŻOWANE II:

G A B R I E L A   S T A S I O R


GRATULUJEMY SERDECZNIE,
PROSIMY O ODEBRANIE NAGRÓD
I ŻYCZYMY DOBREGO CZASU
PRZY

 „W S Z Y S T K O   G R A”
Państwa dane osobowe – zgodnie z obowiązującymi przepisami – będą przetwarzane jedynie w celu wylosowania i ogłoszenia zwycięzcy oraz przekazania nagrody.