Aktualności

Sługa Boży Ferdynand Fattoracci

Siostry Św. Filipa


Sługa Boży Ferdynand Fattoracci (1770-1840), z Oratorium we Florencji, przykład pokornego i cichego życia, modlitwy i umartwienia, wierności codziennym obowiązkom. Dowód swojej wzniosłej duchowości pozostawił w Regułach, które zredagował dla nowej rodziny zakonnej, w których przejawia się najbardziej autentyczny duch oratoryjny. Jest współzałożycielem florenckiej kongregacji sióstr zainspirowanych duchowością filipińską – Sióstr św. Filipa. Siostry Filipinki z Florencji przez dziesięciolecia w San Girolamo della Carità strzegą pokoju tak bardzo umiłowanego przez św. Filipa i pierwszego Oratorium, prawdziwej kolebki całego oratoryjnego doświadczenia.