400!,  Aktualności

W liturgii wspominamy bł. Sebastiana Valfré

 

 

We wspomnienie bł. Sebastiana zapraszamy do modlitwy
hymnem brewiarzowym ku jego czci

 

CHWALEBNE CZYNY BŁOGOSŁAWIONEGO SEBASTIANA VALFRÉ

Zaśpiewajmy hymn
o chwalebnych czynach Sebastiana
podziwiając łaski,
których przez jego ręce udzielił Najwyższy.

Był pełen dobroci,
od dzieciństwa bardzo delikatny,
a w jego miłosierdziu,
bezdomni zawsze znajdowali ukojenie.

Kiedy liczył zaledwie dziesięć lat,
w Wielki Poście
trochę chleba i wody
służyło mu za pokarm.

Był wcielonym aniołem
zawsze czystym i skromnym,
czystym jak lilia,
pachnącym jak olejek nardowy.

Surowymi praktykami
umartwiał swe ciało,
bo czystość może nabyć tylko ten,
kto jest wymagający wobec siebie.

Dla dobra swych braci
służył z wielką gorliwością,
a jako apostoł Turynu,
niestrudzenie głosił Ewangelię.

To łaska umiłowanego Boga
sprawiała wysłuchanie próśb,
udzielenie przebaczenia penitentom
i przywrócenie zdrowia chorym.

Był jak ojciec wszystkich,
i w każdej okoliczności
przynosił uzdrowienie
swą ojcowską opieką.

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu,
który ukoronował chwałą
swego sługę.

℣. Módl się za nami, błogosławiony Sebastianie.
℞. Aby Pan uwolnił nas od wszelkiego zła.

Błagamy Cię, Panie! Daj nam, dla zdrowia duszy i ciała, wytrwać na wieki w Twojej świętej miłości, jaką raczyłeś wzbudzić w Błogosławionym Sebastianie, Wiernym Kapłanie i Twoim Wyznawcy dla zbawienia wielu. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

za:
tłumaczenie: s. Anna Musiał RSCJ

 

 

 

więcej o bł. Sebastianie Valfré COr ↓ZOBACZ

 

 

Nowenna ku czci
chwalebnego i błogosławionego
Sebastiana Valfré COr
↓ZOBACZ