s1
Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 004

16 VI — Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

Małgorzata Charaszkiewicz — ekonomista, pedagog, teolog, „Babcia w chmurze”, należy do Oratorium Dorosłych 

Kolejna niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego to Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Podstawowym źródłem do nauki o Trójcy Świętej są słowa Jezusa, gdzie określa siebie jako Syna Bożego pozostającego w jedności z Ojcem (zob. J 10,30) oraz obiecuje Apostołom Zesłanie Ducha Świętego.
A ostatnim poleceniem Jezusa było: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody udzielając im Chrztu: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
Może warto wiedziec: dogmat  naszej wiary o Trójcy Świętej został zatwierdzony w 381 roku na Soborze Konstantynopolitańskim. Tajemnicy Trójcy  Przenajświętszej nie da się ogarnąć rozumem, można jedynie przyjąć z wiarą w sercu, prosząc by Duch Święty prowadził nas do Pełni. Trójca  Święta jest dla mnie Świętą Relacją zrodzoną w MIŁOSCI (jeśli to nie jest zuchwałość z mojej strony?)
A dla Ciebie: Kim jest Bóg w Trójcy Jedyny?


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – będą świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.