MobilEduParkLogo
Zapytania ofertowe MobilEduPark

Zapytanie ofertowe nr 1

Tarnów, 05.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu nr RPMP.09.02.01-12-0351/17 „Utworzenie placówki wsparcia dziennego Centrum Równych Szans – MobilEduPark – dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z Tarnowa oraz ich rodzin” kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasada efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie ofert cenowych w celu rozeznania rynku na poniższe usługi:

Usługa:

Informacje szczegółowe:

1. Wynajem sali

Sala na 100 osób wyposażona w sprzęt multimedialny w m. Tarnowie.

Proszę o podanie ceny brutto za  godzinę. Czas wynajmu sali 4 godziny.

Zapytanie w ramach zadania 1. Lokalne spotkanie integracyjne – otwierające projekt.

2. Wynajem sali

Zapytanie w ramach zadania 2. Diagnoza potrzeb indywidualnych.

Czas wynajmu sali 270 godzin, tj. po 90 godzin przez 3 lata. Sala o metrażu 40 mkw z zapleczem socjalnym.

Zapytanie w ramach zadania 3. Szkolenie wolontariuszy i personelu merytorycznego.

Czas wynajmu sali 72 godzin, tj. po 24 godzin przez 3 lata.

Sala o metrażu 40 mkw z zapleczem socjalnym.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 33-100 Tarnów, ulica Józefa Piłsudskiego 9, Tel./fax 514 713 495  lub mailowo pwd@filipini.eu do dnia 12.03.2018 roku.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ks. Mateusz Kiwior, Tel./fax 514 713 495

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

Aby pobrać zapytanie w wersji pdf kliknij TUTAJ

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0351/17

Utworzenie placówki wsparcia dziennego Centrum Równych Szans – MobilEduPark

– dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z Tarnowa oraz ich rodzin.