MobilEduParkLogo
Zapytania ofertowe MobilEduPark

Zapytanie ofertowe nr 2

Tarnów, 05.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu nr RPMP.09.02.01-12-0351/17 „Utworzenie placówki wsparcia dziennego Centrum Równych Szans – MobilEduPark – dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z Tarnowa oraz ich rodzin” kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasada efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie ofert cenowych w celu rozeznania rynku na poniższe usługi:

Usługa:

Informacje szczegółowe:

1. Zakup laptopów

Zapytanie w ramach zadania 4. Zajęcia grupowe

Ilość 11 sztuk.

Zakup laptopów wraz z systemem operacyjnym MS Windows, pakiet biurowy; minimalna specyfikacja techniczna: Procesor 1,5 GHZ, 4 GB RAM, 500 GB HDD, przekątna wyświetlacza 15,6.

2. Zakup oprogramowania do j.angielskiego

Zapytanie w ramach zadania 4. Zajęcia grupowe

Zakup oprogramowania do j.angielskiego dla średniozaawansowanych i zaawansowanych – 11 sztuk.

3. Zakup Drukarki

Zapytanie w ramach zadania 4. Zajęcia grupowe

Zakup Drukarki A4 Brother DCP l2540DN lub innej o podobnych parametrach – 1 sztuka

4. Zakup Projektora

Zapytanie w ramach zadania 4. Zajęcia grupowe

Zakup Projektora – o minimalnej specyfikacji technicznej: rozdzielczość WXGA, jasność 2500 ANSI lumen, kontrast 2500:1 – 1 sztuka

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 33-100 Tarnów, ulica Józefa Piłsudskiego 9, Tel./fax 514 713 495  lub mailowo pwd@filipini.eu do dnia 12.03.2018 roku.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ks. Mateusz Kiwior, Tel./fax 514 713 495

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

Aby pobrać plik w formacie pdf kilknij TUTAJ

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0351/17

Utworzenie placówki wsparcia dziennego Centrum Równych Szans – MobilEduPark

– dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z Tarnowa oraz ich rodzin.