Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 230

19 XII – IV NIEDZIELA ADWENTU
Łk 1,39-45

 

Katarzyna Kopacz

 

Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,  prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, * abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

W dzisiejszym czytaniu Ewangelii św. Łukasza – Maria nawiedza brzemienną Elżbietę. Elżbieta napełniona Duchem Świętym, niezwykle poruszona, pozdrawia Marię. Jej słowa „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana”, nabierają szczególnego znaczenia.

Błogosławiony – znaczy szczęśliwy. Każdego chrześcijanina można nazwać błogosławionym, a więc szczęśliwym, ponieważ Bóg zbliżył się do niego obdarowując darem miłości; chociaż człowiek jest grzeszny, słaby i upada – Bóg ukochał Go ponad wszystko.

Niech słowa tejże Ewangelii, będą dla nas nauką, że słowo Pana jest wielkie i święte. Pan Bóg dotrzymuje zawsze swych obietnic. Niech Ewangelia ta świadczy, że jeśli Pan Bóg wypowiada słowo – będzie ono zrealizowane, bo On Pan świata całego tak postanowił.

Pan Bóg kocha każdego z nas i pokłada w nas nadzieję, że odpowiemy na Jego miłość. Starajmy się więc – jak Maria, która uwierzyła słowom Pana – zaufać – czasem na przekór rzeczywistości; razem z Nim iść przez życie, rozmawiać i wierzyć, że On Bóg świata całego wszystko dobrze uczyni, bo przed Jego obliczem skłoni się każde kolano – bo On jest Skałą i Nadzieją, Początkiem i Końcem.

 

Autor: Katarzyna Kopacz
– żona, mama, studentka,
pracownik administracyjny.
Muzyka jest dla mnie najpiękniejszym lekarstwem.
Śpiewa w Gos.pl – to najpiękniejsza Ewangelia
wyśpiewana na chwałę Bogu.
* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.