Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 318

6 VIII – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
Mt 17,1-9

 

Paweł Bąk

 

Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego Jedynego Syna potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci,  spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna, * stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 1. Masz cel?
Jezus zaprasza nas dzisiaj na niezwykłą wyprawę w góry, wyruszamy z Nauczycielem, Mistrzem, aby zobaczyć kogoś więcej: Umiłowanego Syna Ojca, Wybranego – Mesjasza, chwałę Boga, Jego królestwo – cel naszego życia. Możemy wyobrażać sobie jak to wyglądało, możemy zachwycić się jak św. Piotr „dobrze, że tu jesteśmy”, „dobrze tu nam” rozbijmy namioty, zamieszkajmy tu! Gdzie jest twój dom?

2. Podejmujesz wyzwanie?
Mamy wyjątkowy cel, tylko co zrobić, żeby go osiągnąć? Jezus tydzień wcześniej daje wskazówki swoim uczniom. Pyta też i nas: za kogo mnie uważasz? Kim dla ciebie jestem? Czy ma dla ciebie wartość, że będę cierpiał, zostanę odrzucony i zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanę. To jest Mój plan, aby dać ci prawdziwą wolność! Jeśli to ma wartość dla ciebie to weź swój krzyż i Mnie naśladuj. Znasz już swój krzyż?

3. Ruszaj w drogę!
Jezus wyznaczył nam cel ale i szlak, na którym już teraz możemy Go poznawać. Innym razem mówi: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest. (Łk 17). Wyruszam w drogę, aby doświadczyć Jego obecności w drugim człowieku, w pięknie stworzenia, w drogę, która ma mnie nauczyć pokory, wytrwałości, miłości – jej siłą nie jest ilość przebytych kilometrów, lat życia, ale trwaniem na szlaku, kontakt z Przewodnikiem. Dla mnie to codzienna modlitwa – Jezus wychodzi na górę, aby się modlić, rozmawia o swojej misji, Pasji, być może szuka umocnienia; ja też tego potrzebuje na mojej drodze, często trwam w tym, co już znam, w bezpiecznej strefie komfortu, w „świętym spokoju”, Bóg czyni rzeczy nowe – To jest Mój Syn Wybrany, Jego słuchajcie. To Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem, On mnie poprowadzi do najlepszego namiotu i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy (Ps 23), sam nie dam rady, idę z NIM!

Autor: Paweł Bąk
Mąż Agnieszki
Tato Jasia, Karolinki i Maksymiliana
W pracy: Teleinformatyk
Wspólnota: Formacja Męskiej Tożsamości

 
 

 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.