Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 359

14 IV – III NIEDZIELA WIELKANOCNA
Łk 24,35-48

 

 

Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym,  zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych * z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

  
Uczniowie długo nie mogli uwierzyć, że stoi przed nimi zmartwychwstały Pan Jezus. Wprawdzie byli z Nim od trzech lat i słuchali Jego nauczania, ale gdy nagle, w kilka dni po śmierci pojawił się pośród nich żywy, to nie potrafili tego ogarnąć rozumem. Nie potrafiąc zrozumieć musieli najpierw uwierzyć. Dopiero potem mogli podjąć próbę zrozumienia i przyjąć pomoc Pana Jezusa, który „oświecił ich umysły”. My jesteśmy chyba w lepszej sytuacji niż uczniowie. Dzięki naszym rodzinom już od wczesnego dzieciństwa Pan Jezus jest z nami a Święta Wielkanocne przypominają nam o Jego zmartwychwstaniu. A czy wierzymy, że Pan Jezus zmartwychwstał? Tak, bo potrzebujemy Jego opieki a zagwarantował On nam ją wypowiadając słowa „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,29). Czyli Pan Jezus nam błogosławi, to znaczy chce naszego dobra i będzie nas wspierał jeżeli będziemy wierzyć w Jego zmartwychwstanie, będące przecież zapowiedzią naszego życia po śmierci. I jak tu nie wierzyć? Dlatego modląc się wypowiadamy z przekonaniem końcowe słowa Składu Apostolskiego, że wierzymy w „ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.”

Czy potrafimy nie tylko uwierzyć ale i zrozumieć? Pan Jezus na pewno nam w tym pomaga, wspiera nas przecież Swoim błogosławieństwem. Tylko czy zauważamy Jego objaśnienia i pouczenia, które towarzyszą naszemu życiu? Musimy być bardzo uważni, być blisko jego nauczania aby jak najwięcej
przyjąć z tego co chce nam przekazać.

Autorzy: Ewa i Andrzej
Małżonkowie od 1976 r.,
sakrament zawarli w kościele XX. Filipinów w
Tarnowie
w obecności ojca Olgierda Kokocińskiego

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.