Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 362

5 V – VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
J 15,9-17

 

 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu;  niech misterium paschalne, które wspominamy, * przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 W Ewangelii św. Jana 15,9-17 mamy do czynienia z monologiem, który wygłosił Jezus do swoich uczniów. Wspomina o tym, że miłuje nas wszystkich, tak jak umiłował Go Ojciec. Zaprasza nas abyśmy siebie nawzajem miłowali, byli dobrzy, serdeczni, pomocni dla innych ludzi. Pan Jezus mówi o tym, że to nie my wybraliśmy Jego, ale On sam nas wybrał. Nazywa nas swoimi przyjaciółmi. Myślę, że Jezus chciał nam powiedzieć, że w nikim nie znajdziemy tak dużej miłości jak w Nim. Jezus przekazał nam najważniejsze przykazanie: „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Zachęca nas do bezgranicznej, mocnej, pięknej miłości. Myślę, że warto zatrzymać się nad tym fragmentem Ewangelii i pomyśleć nad tym, czy miłuję Jezusa, innych ludzi i czy Chrystus jest moim przyjacielem?

 
 
Autor: Bartek Klucznik
gra na obronie w KS Ryglice

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.