Aktualności

Giulio Metti

Giulio Metti urodził się we Florencji 9 lipca 1816 roku. Niskiego pochodzenia, wstąpił do Kongregacji Oratorium we Florencji w 1834 roku i został wyświęcony na kapłana dnia 25 maja 1839 roku. Człowiek o wysokiej inteligencji i dużej kulturze, stał się duszą życia oratoryjnego w tym mieście. W 1848 roku zostało mu powierzone kierowanie Oratorium a 4 września 1867 roku urząd prepozyta. Dzięki swoim przymiotom i zasługom stał się najbardziej miarodajnym przedstawicielem swojej Kongregacji, której oddał największe przysługi, zwłaszcza w trudnych czasach zniesienia jej i konfiskaty dóbr. Utrzymywał więzi z wybitnymi ludźmi swojej epoki, którzy składali mu, z serdeczną przyjaźnią, hołd najwyższego uznania. Jemu przypadł przywilej przyjmowania po raz pierwszy we Florencji, dnia 14 grudnia 1865 roku, księdza Bosco, z którym utrzymywał listowną korespondencję, i przedstawienia go miastu. Współpracował z czasopismami i pozostawił różne publikacje: pisma na różne okazje, dramaty religijne dla młodych, wiersze, tłumaczenia, biografie. Dnia 29 lipca 1874 r. został mianowany biskupem Livorno. Konsekrację otrzymał w Rzymie z rąk kardynała Camilla di Pietro. Zawsze trochę słaby na zdrowiu, zmarł zaledwie po dwóch latach, dnia 14 września 1874 roku, przez wszystkich opłakiwany.