Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Newman: Litania do Męki Pańskiej

 

LITANIA DO MĘKI PAŃSKIEJ

Od trzeciej niedzieli Postu do Niedzieli Męki Pańskiej (wyłącznie)
św. Jana Henryka kard. Newmana COr


Panie, zmiłuj się.
Panie, zmiłuj się.
Chryste, zmiłuj się,
Chryste, zmiłuj się,
Panie, zmiłuj się,
Panie, zmiłuj się,
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,
Jezu, Mądrości odwieczna,
Słowo, które stałoś się ciałem,
Nienawidzone przez świat,
Sprzedane za trzydzieści srebrników,
Wylewające krwawy pot w agonii,
Zdradzone przez Judasza,
Opuszczone przez uczniów,
Policzkowane,
Oskarżone przez fałszywych świadków,
Słowo, którego Piotr się zaparł,
Wyszydzone przez Heroda,
Wychłostane przez Piłata,
Odrzucone dla Barabasza,
Przytłoczone ciężarem krzyża,
Ukoronowane cierniami,
Odarte z szat,
Przybite do drewna,
Znieważane przez Żydów,
Wyśmiewane przez złoczyńcę,
Zranione włócznią,
Wylewające ostatnią kroplę krwi,
Opuszczone przez Ojca,
Umierające za nasze grzechy,
Zdjęte z krzyża,
Złożone w grobie,
Zmartwychwstałe w chwale,
Wstępujące do nieba,
Zsyłające Pocieszyciela,
Jezu, nasza Ofiaro,
Jezu, nasz Pośredniku,
Jezu, nasz Sędzio,
Bądź nam miłościw,
Przepuść nam, Panie,
Bądź nam miłościw,
Wysłuchaj nas, Panie,

Od wszystkich grzechów, wybaw nas, Jezu,
Od wszelkiego zła,
Od gniewu i nienawiści,
Od złośliwości i mściwości,
Od niewiary i twardości serca,
Od bluźnierstwa i świętokradztwa,
Od obłudy i chciwości,
Od ślepoty rozumu,
Od gardzenia Twymi przestrogami,
Od powtórnych upadków po Twoim sądzie,
Od niebezpieczeństw duszy i ciała,
Od śmierci wiecznej,

My, grzesznicy, błagamy Cię, wysłuchaj nas,
Abyś raczył nas oszczędzić,
Abyś raczył nam przebaczyć,
Abyś bronił Twego Kościoła,
Abyś błogosławił tym, którzy są Twoi,
Abyś nawrócił Twoich wrogów,
Abyś rozszerzył prawdę
Abyś zniszczył błąd,
Abyś potrzaskał fałszywych bogów,
Abyś zwiększył liczbę Twych wybrańców,
Abyś uwolnił pobożne dusze z więzów,
Abyś raczył zjednoczyć nas ze świętymi Twymi w niebie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami,

Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas.
Panie, zmiłuj się,
Chryste, zmiłuj się,
Panie, zmiłuj się.

Wielbimy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie,
Albowiem przez święty krzyż Twój odkupiłeś świat. 

Módlmy się: O Boże, który dla odkupienia świata raczyłeś się urodzić na ziemi i być obrzezany, i być odrzucony, i być zdradzony, i być spętany, i powiedziony na śmierć, i oglądany w nagości wśród szyderstw, być fałszywie oskarżony, umęczony i poraniony, opluty, ukoronowany cierniem, wyszydzony, znieważony, policzkowany, bity rózgami, odarty z szat, przybity do krzyża, podniesiony na krzyżu, policzony między złoczyńców, napojony żółcią i octem, przeszyty włócznią – przez najświętszą mękę Twoją, którą oto przypominamy sobie, my, grzeszni słudzy Twoi, i przez Twój święty krzyż i śmierć pełną łaski, uchroń nas od cierpień piekła i powiedź nas tam, gdzie powiodłeś rozbójnika ukrzyżowanego razem z Tobą, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.

 


Modlitwa pochodzi z: John Henry Newman, Rozmyślania i modlitwy, Warszawa 1973;
tłumaczenie: Zygmunt Kubiak