Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Złośliwy wróg
posługuje się zwykle słabszą płcią,
ilekroć chce nas przywieźć do upadku.

/św. Filip Neri/

San Tommaso in Parione – kościół święceń prezbiteratu św. Filipa Neri