Aktualności

Ukrzyżowanie – renowacja obrazu

 

 

 

Pragniemy, aby jubileuszowym wotum był przechowywany w naszym klasztorze zabytkowy obraz przedstawiający Chrystusa Ukrzyżowanego i stojących pod Nim Maryję, św. Jana i św. Marię Magdalenę. Jest to obraz z pierwszego wystroju prezbiterium naszego kościoła. Liczy dokładnie 145 lat, 4 metry wysokości, 2 metry szerokości i nie posiada ozdobnej ramy. Potężnych rozmiarów płótno już zostało poddane renowacji, zamówiliśmy również ozdobna ramę. Gorąco prosimy o modlitwę, aby to dzieło zostało ukończone na czas, tak by odnowione i zakonserwowane mogło być poświęcone jako wotum Roku Jubileuszowego 14 września br.     

 

 

obraz Ukrzyżowanie